Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 7 lutego 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LX/428/18 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Koniecpol

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe