Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 3 Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 2 lipca 2018 r.

do Porozumienia nr 66/PZD/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe