Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 26 lipca 2018 r.

do Porozumienia z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Ujsoły realizacji zadania publicznego Powiatu Żywieckiego w zakresie wykonania zadań pn.: 1) "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1441 S Ujsoły - Złatna w km od 0+004 do km 0+040 w m. Ujsoły" 2) "Remont chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica - Milówka - Rajcza - Ujsoły - gr. państwa w km od 13+824 do km 14+038 w m. Ujsoły (od skrzyżowania z ul. Bystrą do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1441 S)"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe