Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Rajcza; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Rajcza wykonania zadania publicznego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza - Sół - Zwardoń na odcinku o długości 560 mb w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe