Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Świnna; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Świnna wykonania zadania publicznego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427 S o długości 620 mb w km od 0+160 do km 0+636 w miejscowości Świnna"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe