Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Herby; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie powierzenia Gminie Herby realizacji zadania polegającego na budowie drogi rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2325S zlokalizowanej na terenie gminy Herby

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe