Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2/2019 Burmistrza Miasta Bierunia; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 7 lutego 2019 r.

do Porozumienia nr PZD/pb-l/1/2017 z dnia 29 września 2017 r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe