Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.52.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 25 stycznia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr IV.31.2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe