Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/29/2019 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXVIII/264/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe