Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/89/19 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytom

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe