Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/82/19 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/966/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe