Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/35/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pilica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe