Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/55/2019 Rady Gminy Psary

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/45/2018 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe