Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Psary

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary oraz projektu granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe