Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 lutego 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe