Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 55/V/2019 Rady Miasta Rybnika

z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Kłokocińskiej (MPZP 42)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe