Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suszec na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe