Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Łękawica; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 4 września 2018r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Łękawica wykonania zadania publicznego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1412 S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+521 w miejscowości Łękawica"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe