Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Wójta Gminy Kozy

z dnia 31 grudnia 2018r.

do Porozumienia z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania schronienia bezdomnym mężczyznom

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe