Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Myszkowie

z dnia 8 lutego 2019r.

do Porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2001 r. w sprawie dokształcania uczniów klas wielozawodowych szkół zasadniczych z Powiatu Myszkowskiego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe