Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V.41.2019 Rady Gminy Przystajń

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.79.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r. Nr 4221)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe