Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/57/2019 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe