Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Gminy Wielowieś

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe