Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 35/V/2019 Rady Gminy Rędziny

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe