Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 41/IV/19 Rady Gminy Poczesna

z dnia 14 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poczesna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe