Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 45/IV/19 Rady Gminy Poczesna

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa VII obejmująca sołectwa: Słowik, Korwinów oraz fragment sołectwa Wrzosowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe