Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 57/VII/2019 Rady Gminy Popów

z dnia 21 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2019"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe