Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/32/2019 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 marca 2019r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 1 przy ulicy Gustawa Morcinka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe