Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 129/19 Wojewody Śląskiego

z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Mikołów w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe