Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/51/19 Rady Miasta Poręba

z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe