Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/61/19 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 25 marca 2019r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy części wydatków z budżetu gminy Świerklaniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe