Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 27 lutego 2019r.

w sprawie realizacji przez Miasto Tychy zadania Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe