Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/52/2019 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Żywieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe