Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/44/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe