Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/50/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe