Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 53/V/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Woźniki

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe