Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 82/VIII/2019 Rady Gminy Koszęcin

z dnia 28 marca 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe