Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/105/19 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/734/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, trybu rozliczania tych dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe