Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 38(V)19 Rady Gminy Poraj

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z budynków lub z posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Poraj - etap VI" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe