Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Miedźno

z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe