Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/68/2019 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe