Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/75/2019 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 28 marca 2019r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe