Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Śląskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Śląskiego

z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie powierzenia Śląskiemu Kuratorowi Oświaty zadań wynikających z modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe