Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 159/VI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7 w Sosnowcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe