Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z budową biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe