Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/46/19 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 4 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian uchwały Rady Miasta Myszkowa nr XVIII/152/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefach płatnego parkowania na obszarze miasta Myszków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe