Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 30/VII/2019 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe