Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 48/VI/2019 Rady Gminy Mykanów

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mykanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe