Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Gminy Mykanów

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Mykanów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe