Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Zarządu Powiatu w Myszkowie; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 13 marca 2019 r.

do Porozumienia nr 129/KT/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe